Hvilke data er frie?

Aftalen om grunddataprogrammet betyder, at en lang række af Geodatastyrelsens geodata bliver frie, og at det er muligt for private virksomheder, borgere og den offentlige sektor, at anvende dem til alle formål, såvel kommercielle som ikke-kommercielle.

Du kan downloade en samlet oversigt over de frie geografiske data - Det fulde overblik over frie data.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige geodata, der er omfattet af grunddataprogrammet.

Data
Grundlæggende landkortdata
Aktuelle topografiske kort
Stednavne
Landinddelinger
DHM - Danmarks Højdemodel
Matrikeldata
Historiske kort - georefererede
Historiske kort - ikke georefererede
Kort til print
Geonøgler

Hvordan får du fat i data? - læs om distributionsformer her

Se programmer og værktøjer