Digital selvbetjening

Her finder du en oversigt over de programmer og værktøjer som Geodatastyrelsen stiller til rådighed.
 

GENERELLE TJENESTER

Find et sted
En webapplikation hvor man kan se på både aktuelle og historiske kort, det er bl.a. muligt at sammenligne kort fra forskellige perioder. Her kan du også finde højden over havets overflade for et givet sted.

Find et sted:
Landkort
Danmark før og nu
Detalje og overblik
Matrikelkort

Kortvisning baseret på Vis Stedet

Kort til print
Find en oversigt over kort til plot og print her

Kortforsyningen
Kortforsyningen er en måde at modtage kort og geografiske data fra Geodatastyrelsen via internettet, læs mere om Kortforsyningen her.

Download af data - Kortforsyningen/Download
Webtjenester - Kortforsyningen/Kortvisning

Færdige udtræk via FTP-server  

For brugere med kortforsyningsaftale indgået før 1. januar 2013

WFS webtjenester - Kortforsyningen/Geodataadgang
Brugerdefinerede udtræk af udvalgte geodatasæt - Kortforsyningen/Download.
Log på KF download her

NemKort
Få et kort på din hjemmeside, med NemKort kan du i 6 hurtige skrift lave et kort til din hjemmeside. Kom i gang her

Geodatainfo.dk
Geodatainfo.dk gør det muligt at søge og finde geografiske data og services med udgangspunkt i korte, beskrivende oplysninger – metadata. Geodatainfo.dk omfatter desuden den danske søgetjeneste som er etableret i henhold til INSPIRE-direktivet.

Koordinattransformation
Transformation mellem de gamle koordinatsystemer og de nye systemer i System 2000: Det nye danske højdesystem DVR90 og det internationale plane koordinatsystem UTM/Euref89.
Læs mere om koordinattransformation

Åben webbaseret simpel koordinattransformation her

Det Danske Kvadratnet
Fakta om Det Danske Kvadratnet Geodatainfo.dk - se specifikation og link til grid generator applikation her

  

MATRIKULÆRE INFORMATIONER

WEB-matriklen
WEB-matriklen er en tjeneste, som giver adgang til gældende matrikelkort med tilhørende registerinformation via internettet.
BEMÆRK WEB-matriklen bygger på en forældet teknologi, hvilket betyder, at den kun kan anvendes i Internet Explorer. Applikationen vil blive udfaset, der er dog pt. ikke fastsat dato for lukning af løsningen.
Læs mere om WEB-matriklen

(Nye brugere kan anvende brugernavn: FriWeb og password: FriWeb. Brugere med aftale indgået før 1. januar 2013 kan tilgå løsningen med det gamle brugernavn og password)

Matrikel-Info
Matrikel-Info er en gratis service, der indeholder alle aktuelle oplysninger fra matrikelregistret, f.eks. oplysninger om forurenede grunde, strandbeskyttelse og stormfaldstilskud. Kræver ikke login.
Åbn Matrikel-info 

Find et sted
En webapplikation hvor du kan se matrikelkortet

Registreringsmeddelelser
Disse arkiver benyttes bl.a. af kommunerne til at finde og udskrive de matrikulære registreringsmeddelelser. Find og udskriv de matrikulære registreringsmeddelelser her

Ejerlavsfortegnelse
Den digitale ejerlavsfortegnelse er en tabel indeholdende sammenhængen mellem regionskode- og navn, kommunekode - og navn, samt landsejerlavskode - og navn. Hent ejerlavsfortegnelsen her

MIA
MIA er et Matrikulært Informations- og Ajourføringssystem, som anvendes til matrikulær sagsudarbejdelse og digital udveksling af data.

Læs mere om MIA
Link til MIA-Service
Download MIA

Adgang til systemet kræver aftale med Geodatastyrelsen, kontakt  for at blive oprettet som bruger.

MIA-distibutionsserver
Fil-baseret datadistribution til matrikulær sagsbehandling. Adgang til systemet kræver aftale med Geodatastyrelsen, kontakt  for at blive oprettet som bruger.

  

HISTORISKE MATRIKULÆRE INFORMATIONER

Matrikelkort på nettet
Webapplikation der giver mulighed for udsøgning og visning af de    historiske kort

MålArkiv
Webapplikation der stiller landsdækkende måloplysninger til rådighed.
Adgang til systemet kræver aftale med Geodatastyrelsen, kontakt for at blive oprettet som bruger

WebMads
Webapplikation der stiller historiske matrikelkort og markrids til rådighed fra Sønderjylland.
Adgang til systemet kræver aftale med Geodatastyrelsen, kontakt for at blive oprettet som bruger.

  

TOPOGRAFISKE INFORMATIONER

Satellitbilleder
Saccess.dk er en landsdækkende satellitbilledportal, hvor det er muligt at se satellitbilleder helt tilbage fra 1980’erne.

Find et sted
En webapplikation hvor man kan se på både aktuelle og historiske kort, det er bl.a. muligt at sammenligne kort fra forskellige perioder. Her kan du også finde højden over havets overflade for et givet sted.

Find et sted:

Landkort
Danmark før og nu
Detalje og overblik
Matrikelkort

Kortvisning baseret på Vis Stedet

  

NAUTISKE INFORMATIONER

Havnelods
Find opdaterede oplysninger om 449 danske havne og 33 danske broer på den Danskehavnelods.dk

Søkortrettelser
Hent søkortrettelser

Diverse nautiske publikationer
Geodatastyrelsen udgiver en række nautiske publikationer, som kan købes på tryk eller hentes elektronisk - Nautiske publikationer

  

FIKSPUNKTINFORMATIONER

Valdemar
Valdemar giver adgang en database over planfikspunkter og højdefikspunkter i Danmark.
Læs mere om Valdemar her

Log på Valdemar her

(Nye brugere kan anvende brugernavn: FriValde og password: FriValde. Brugere med aftale indgået før 1. januar 2013 kan tilgå løsningen med det gamle brugernavn og password)

  

EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF GEODATA

Løsningseksempler
Konkrete og aktuelle eksempler på hvordan geografisk information skaber værdi for virksomheder, privatpersoner og offentlige myndigheder er samlet i en eksempelsamlingen Brugstedet.dk
Læs mere her

Komponenteksempler
Vis stedet er en komponentbaseret værktøjskasse som muliggør at indbygge visning af kort både på desktop og på mobil.
Læs mere her

Udviklingseksempler
Geobox er en æske med inspiration, eksempler, data, værktøjer og tips for it-forretningsudviklere og programmører.
Læs mere her